Alla verk på Kivik Art Centre

Kivik Art Centre flyttar hela sin verksamhet från Bergdala Gård till Svabesholms Kungsgård under 2024-2025.
Under de två åren kommer inga nya permanenta verk att byggas – själva flytten blir konstverket! Tillfälliga verk kommer att presenteras. OBS! Det är inte möjligt att besöka Bergdala Gård under flyttperioden!

Den första sommaren kommer mycket få verk, om ens några, att finnas på plats. I stället är stolpar utplacerade på området där verken är tänkta att placeras. Varje stolpe är försedd med en QR-kod som leder till en presentation av verket med bild och text på både svenska och engelska. Vi uppmuntrar besökarna att promenera på området, läsa av QR-koderna och föreställa sig hur området kommer att se ut när verken finns på plats.
Under säsongen 2024 är det fri entré till området.

Årets temporära verk

2024 presenterar vi Gunnel Petterssons odlingsverk FÄLTVANDRING/Hur griper jag mig an min plats på jorden?ett fält av odlat bovete, ett interaktivt konstverk där besökarna kan vandra i fältet och ta del av olika aktioner och performances under sommaren.

Rulla till toppen