2011 Illusion av Kim Hedås

SV
Illusion, 2011, är en musikinstallation skapad av Kim Hedås speciellt för Petra Gipps verk Refugium.
Ljudbilden rör sig mellan verkligt och overkligt, yttre och inre, nära och långt bort. Här finns samplade ljud från storstadstrafik i Asien som kontrasterar starkt mot omgivningen utanför, men också mer tonala stråk som följer naturens ljud. Perspektiven skiftar och skapar en polyfon, svävande och meditativ form.
Mer om Kim Hedås: www.kimhedas.se

ENG
Illusion, 2011, is a music piece especially composed for Petra Gipps installation Refugium. The soundscape moves between real and unreal, external and internal, near and far away. There are sampled sounds from city traffic in Asia, in sharp contrast to the environment outside, but also more musical parts relating to the sounds of nature. The perspective shifts and creates a polyphonic, floating and meditative form.
Learn more about Kim Hedås: www.kimhedas.se

Alla verken

Rulla till toppen