2010 Refugium Petra Gipp & Runa Islam

SV
Petra Gipp har med Refugium skapat en plats för kontemplation och tillflykt, en plats att vila på från den omgivande världen. Verket representerar essensen i Kivik Art Centres idé, en byggnad som är en skulptur som nära relaterar till den omgivande naturen. Den strama utformningen kontrasterar effektivt mot den pastorala naturen, samtidigt som verket smugits in utan någon åverkan på omgivningen. Verket vilar på den massiva trästommen i mitten och tycks , sedd framifrån, sväva en bit ovanför marken. Mer om Petra Gipp: www.gipparkitektur.se

Till verket hör en film, skapad av Runa Islam, brittisk konstnär med världen som arbetsfält och internationellt uppmärksammad för filmer med ett globalt perspektiv.

ENG
With Refugium Petra Gipp created a space for contemplation and refuge, a place to rest from the world. The pavilion represents the core values of Kivik Art Centre – a building that is a sculpture that connects intimately with the surrounding landscape. The rigid shape contrasts effectively against the gentle nature around it, even though is has been placed there without breaking a branch. The construction weighs on the big wooden wall and seems to be floating above the ground.
Learn more about Petra Gipp: www.gipparkitektur.se

Included in Refugium is a short film, created by Runa Islam, a British artist, working all over the world. Her work has rendered international acclaim for the global perspective.

Rulla till toppen