2020 Ruta av Maria Finn & Jacob Kamp

SV
Maria Finn & Jacob Kamp intresserar sig för relationen mellan människa och natur. Genom att anlägga Ruta i jordbrukslandskapet gör Finn och Kamp detta tillgängligt, och ger därmed besökaren möjligheten att uppleva det böljande vetefältet inifrån, vilket inbjuder till reflektioner över hur jordbruket formar de landskap som vi färdas i.

Ruta fanns att se under sommaren 2020.
Foto: Anders Norsell

ENG
Jacob Kamp and Maria Finn take an interest in the relation between man and nature. In the summer of 2020, by creating Ruta/Square in the middle of a wheat field Kamp and Finn opened up the closed cultivated field to the public and give them the possibility to experience the field from within. This also opens up for reflections on the impact of the modern agricultural landscape on our daily lives.

Rulla till toppen