Bibliotheca-bg1

Kivik Art Centre

Kivik Art Centre verkar i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur. På Kivik Art Centre ska man både kunna uppleva de färdiga verken, men också ta del av tankar och idéer kring de övergripande frågorna. Mötesplatsen ska omfatta både professionella utövare och en intresserad allmänhet.

Årets säsong för allmänheten var 23 juni – 1 september.
Välkomna tillbaka till Kivik Art Centre 2020!

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/