2019 Bibliotheca av Ulla Viotti

SV
Med Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek skapade Ulla Viotti 2019 ett hemligt rum där bokhyllor med drygt 2000 tegelböcker reser sig endast tillgängligt genom en smal öppning. På bokryggarna finns namnen på ett 60-tal svenska författare, både historiska och samtida, inpräglade. Inne i rummet befinner sig besökaren i en borg, en försvarsanläggning för litteraturen och det fria ordet.

Ulla Viottis verk befinner sig i gränslandet mellan arkitektur och skulptur och har ofta en mystisk, lätt arkaiserande karaktär.

Mer om Ulla Viotti: www.viotti.se

ENG
In Bibliothecathe Archeologic Library, Ulla Viotti created in 2019 a secret space covered with bookshelves with more than 2000 clay books, only accessible through a narrow opening. On the back of the books you find the names of more than 60 Swedish writers, both historical and now living. Inside the round room the visitors find themselves inside a castle, a fortification for literature and the free speech.

The art of Ulla Viotti always find itself in the interface between sculpture and architecture, often with an archaic and mystic character.

Learn more about Ulla Viotti: www.viotti.se

Rulla till toppen