2023 Circumambulations av Kajfes

Circumambulations av Kajfes

I det performativa verket Circumambulations låter konstnären Arijana Kajfes en platsspecifik skulptur växa fram under ett antal veckor inför publikens ögon i Kivik Art Centres vackra naturområde.

Skulpturen, som är kupolformad, uppförs genom en byggprocess där en grupp medverkande konstnärer tillsammans och i en gemensam rörelse “ringlar upp” den bärande strukturen som består av materialblandningen jord, sand och kalk. Den slutgiltiga formen, domen, är en arkitektonisk och skulptural urform som knyter an såväl till inuiternas snöhyddor som till uråldriga jordbyggnader i bland annat Västafrika där konstnären har vistats. I detta verk har Arijana Kajfes mer specifikt utgått från en arbetsprocess utvecklad av den iransk-amerikanska arkitekten Nader Khalili. Hon ser själva arbetsprocessen, att gå i cirklar, som en kollektiv gestaltning. Det är denna rörelse som konstnären menar är den betydelsebärande delen i verket, både för de medverkande konstnärerna och för den iakttagande publiken. Formen som blir kvar är ett fysiskt minne av den performativa gestaltningen.

Arijana Kajfes har under sina resor till Mali i Västafrika tagit starkt intryck av samtida och traditionella formspråk. Hon har särskilt intresserat sig för dess starka koppling till kroppen och organiska strukturer och hur denna koppling uttrycker sig genom rituella och symboliska funktioner. Parallellt har hon även studerat samtida och experimentella performativa uttrycksformer inom konst och arkitektur som på ett liknande sätt kan sättas i samband med kropp, form och rituella uttryck.

Verket Circumambulations har föregåtts av flera tidigare utställningar där hon i mindre skala visat modeller av domens form. Även verkets performativa del har tidigare förekommit som ett återkommande inslag i Arijana Kajfes arbetsmetod. I den uppmärksammade utställningen “Blood is Not Water” på Konstakademien i Stockholm 2018 gestaltades en berättelse om hennes personliga kulturella arv genom hennes far, jazzmusikern Davor Kajfes, där tiden som en cirkulär rörelse blev ett centralt tema genom en rituell performance. På så sätt har hon närmat sig djupt rotade kulturtraditioner och undersökt dem i ljuset av hennes egen samtid och historia genom både rituella och konstnärliga uttryck.


Circumambulations berättar inte bara om konst och arkitektur, utan också om hur vi kan mötas över kulturella gränser, upprätta en dialog och utbyta kunskap genom grundläggande gemensamma formspråk sprungna ur en fysisk och praktisk rörelse. Det handlar i grunden om hur vi hanterar vår plats på jorden, både poetiskt och reellt.

ENG

During the 2023 exhibition year at the Kivik Art Centre, the artist Arijana Kajfes will erect the work Circumambulations at a location just west of Chipperfield/Gormely’s tower and just south of Wingårdh’s stairway. This work becomes permanent on the site.

Circumambulations is a performative work in which the artist Arijana Kajfes has invited a group of participants who, for a little over a month, will perform a continuous circular act to ‘roll up’ a large earth dome.

The work is based on many years of work to develop a process that can function as a joint movement on a larger social level, in the effort to meet beyond discursive, culture-specific constructions. The earth Dome is a construction technique developed by architect Nader Khalili and Arijana Kajfes uses the technique as a fundamental process where the recycling of the raw material soil becomes a collective act. The circular movement has often returned in her previous works and now she wants to see what happens when a group moves over time in a shared circular movement and thereby creates a new body.

Rulla till toppen