2013 Himlatrappa av Gert Wingårdh

SV
Som en arkitektonisk skulptur, 30 m lång och 18 m hög i svartmålat stål, sträcker sig Himlatrappan ut mot Hanöbukten och förmedlar en önskan att röra sig över gränsen och sträva efter nya, djärva synvinklar. Gert Wingårdh, en av Sveriges mest ansedda arkitekter, har här skapat en trappa som inte leder till nästa våning, men kanske till nästa tanke.

Mer om Gert Wingårdh: www.wingards.se 

ENG

An architectonic sculpture,  90 ft long, 60 ft high, made of black painted steel, Stairway to Heaven stretches out over the sea. A strive to move freely over borders and aim for new and challenging views. Gert Wingårdh, one of Sweden’s most prominent architects, has created a staircase that doesn’t lead to the next floor, but maybe to the next reflection.

Learn more about Gert Wingårdh: www.wingards.se 

Alla verk

Rulla till toppen