2022 Dans och Rum 1-4

Säsongen 2022 har vi valt att placera ut två inlånade konstverk i naturen på Bergdala: Dans av Britt Ingrid Persson även kallad BIP och Rum 1-4 av Kjell Adamsson & Paul Eriksson. Anledningen till det är att besökarna ska få ett intimare möte med skulpturer som är mer anpassade till mänskliga mått till skillnad mot de ofta monumentala skulpturerna på KAC.

Dans av Britt-Inger Persson

Britt Ingrid Persson (f.1939) är en väletablerad skulptör som har varit verksam sedan 1966. Hennes skulpturer visar ofta upp människan i olika situationer och är intressanta betraktelser med ett starkt socialt engagemang. Material som betong och brons använder hon på ett raffinerat sätt där skulpturerna ofta kan ha ett avskalat uttryck, ibland med surrealistiska inslag.

I skulpturen Dans från 2007 har BIP fångat en vacker rörelse i en förenklad spiralformad kropp som fångar betraktarens uppmärksamhet. Detta verk får representera människan som är i centrum av konsten och arkitekturen på KAC.

Rum 1-4 av Kjell Adamsson och Paul Eriksson

Kjell Adamsson (f.1962) & Paul Eriksson (f.1967) är två arkitekter som samarbetade under namnet SITE Arkitektur och skapade skulpturen Rum 1-4 för utställningen Arkitektens öga år 2006.

Konstverket är en interaktiv skulpturgrupp som leder vandraren genom fyra olika rum med fysiskt små, men upplevelsemässigt stora skillnader. Den avser att beskriva skillnaden mellan rum och rum. Upplevelserna kan vara ”obehag”, ”tryck”, ”balans” och ”öppenhet”. Skulpturerna visar hur stor vår perceptiska upplevelse av rum egentligen är.

Besökarna är inbjudna att gå igenom de fyra rummen.


ENGLISH
For this season at KAC, we have chosen to place two smaller works of art, on loan, in the nature at Bergdala. The reason for this is that visitors will have a more intimate encounter with sculptures that are smaller in size and more adapted to human dimensions, in contrast to the often monumental sculptures at KAC.

Dans by Britt-Inger Persson

Britt Ingrid Persson (b. 1939) is a well-established sculptor who has been active since 1966. Her sculptures are interesting considerations with a strong social commitment. She uses materials such as concrete and bronze in a refined way where the sculptures tend to be surrealistic.

In the sculpture Dance from 2007, BIP has captured a beautiful movement in a spiral-shaped body that captures the viewer’s attention. This work may represent the human who is at the center of the art and architecture at KAC.

Rum 1-4 by Kjell Adamsson and Paul Eriksson

Kjell Adamsson (b. 1962) & Paul Eriksson (b. 1967) are two architects who collaborated under the name SITE Architecture and created the sculpture Rooms 1-4 for the exhibition The Architect’s Eye in 2006.

The artwork is an interactive sculpture group that leads the visitor through four different rooms with physically small, but experientially large differences. The experiences can be ”discomfort”, ”pressure”, ”balance” and ”openness”. Visitors are invited to walk through the four rooms.


Se och läs mer om 2022 års permanenta verk: Rainbow for Kivik av querkraft.

Rulla till toppen