Vad vore Kivik Art Centre utan sina Vänner?

Kivik Arts Vänner bildades 2004 under namnet Intresseföreningen Kivik Art. Syftet var att etablera ett konst- och kulturcentrum på Skånes vackraste plats, Lilla Stenshuvud. Ambitionen lyckades och 2007 kunde Kivik Art Centres första utställning invigas under namnet Kivik Start!
2021 döpte vi om oss till Kivik Arts Vänner och vi är för närvarande ca 370 medlemmar.

Föreningens syfte är att verka som ambassadör för utställningsplatsen och på olika sätt stödja den verksamhet som stiftelsen Kivik Art Centre bedriver. Detta gör vi huvudsakligen genom att bidra med bemanningen under säsongen som sträcker sig från midsommar till och med september och genom att arrangera möten och föreläsningar på temat konst/arkitektur för våra medlemmar. Föreningen har även vid några tillfällen bidragit ekonomiskt till verksamheten när vår egen budget så medgivit.

Kivik Arts Vänner vänder sig till alla som är intresserade av konst, natur och arkitektur, vilket är Kivik Arts Centres unika profil. Vi ger regelbundet ut ett Nyhetsbrev som informerar om vad som händer i verksamheten.
Vill du stödja Kivik Art Centre genom att bli medlem så fyll i formuläret här på sidan. Medlemsavgift 200 kr/år. Tidigare medlemmar betalar via bankgiro 5636-6495. Om du undrar något, kontakta gärna ordf Chris Marschall på vanner@kivikart.se

Vi har ca 15 000 besökare under säsongen. De flesta kommer från Skåne och övriga Sverige men även från Danmark, Tyskland, Nederländerna m fl länder.

Några mer långväga besökare säger så här:

Varje sommar när vi är i Sverige är ett besök på Kivik Art ett måste. Alla andra utställningar kan vi hoppa över, men inte Kivik Art, dit måste vi.
Svensk/kanadensiska besökare

Välkommen att bli medlem    Scroll to Top