Kivik Arts Vänner

Kivik Arts Vänner bildades 2004 under namnet Intresseföreningen Kivik Art. Föreningens ändamål är enligt stadgarna:

”Föreningen skall erbjuda kreativa mötesplatser för en publik som är intresserad av konst, natur och historia i en vid bemärkelse. Föreningen skall vidare, på olika sätt, marknadsföra, sprida kunskap om och understödja den verksamhet som bedrivs inom Kivik Art Centre. Föreningens medlemmar skall verka som ambassadörer och sprida positiv information om verksamheten.”

Vill du bli medlem i föreningen? Skicka ett mail till vanner@kivikart.se

Varje sommar när vi är i Sverige är ett besök på Kivik Art ett måste. Alla andra utställningar kan vi hoppa över, men inte Kivik Art, dit måste vi.
Svensk/kanadensisk besökare

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-arts-vanner/