Land Arc – Residensprogram för konstnärer och arkitekter

Om residensprogrammet Land Arc

Sedan 2019 samarbetar Kivik Art Centre med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola. Residensprogrammet Land Arc är ett resultat av detta samarbete.
Liksom Kivik Art Centres övriga verksamhet är det nya residensprogrammet ämnat att arbeta i gränssnittet skulptur, arkitektur, natur och ingenjörskonst, gärna inom ramen för dagens hållbarhetsfrågor. Det gemensamma residensprogrammet Land Arc har som mål att sammanföra unga konstnärer, arkitekter, ingenjörer och ekologer från flera olika länder och erbjuda dem möjlighet att träffas och utveckla tankar och praktik inom området.

Under det här första residensåret har vi beslutat att starta med endast två personer, en arkitekt och en konstnär.

Residensprogrammet vänder sig främst – men inte enbart– till personer som befinner sig i slutskedet av sin utbildning eller som just har avslutat den. Ambitionen är att skapa en levande plats för ett kontinuerligt internationellt tanke- idé- och praktikutbyte för unga personer i början av sina professionella karriärer.

Om Kiviks Art Centre

Kivik Art Centre verkar i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur. Alla delar är lika viktiga och förstärker varandra både visuellt och upplevelsemässigt. I skärningspunkten uppstår nya idéer, former och tankar. Kivik Art Centre startade 2007 med verk av norska Snøhetta Arkitekter. Idag kan parken visa verk av både nationella och internationella arkitekter och konstnärer, t.ex. Sol LeWitt, Antony Gormley, Petra Gipp, David Chipperfield, Ulla Viotti, m. fl. Alla verk är fast förankrade i den konceptuella plattformen och bidrar till Kivik Art Centres utveckling till en internationell konstarena.

Kivik Art Centre är beläget strax söder Kivik, på Österlen/Sydöstra Skåne, på en av de vackraste platserna i Sverige.

Sedan 2019 samarbetar Kivik Art Centre med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola. Residensprogrammet Land Arc är ett resultat av detta samarbete.

Omfattning och utformning

Residensperioden kommer att omfatta fyra veckor på plats på Kivik Art Centre under februari – mars 2023, samt egen arbetstid på valfri plats inför den slutliga utformningen av den publika delen av residenset.

Ett villkor i residensprogrammet är att residenterna gemensamt presenterar någon form av publik manifestation under den efterföljande sommaren, baserat på arbetet och erfarenheterna på plats. Inga formella krav kommer att ställas på den publika delen av residensprogrammet, utan residenterna utformar själva ramarna för detta. De kan vara utställningsinriktade, interaktiva eller helt immateriella.

Förberedelserna för de gemensamma publika verken görs under residensperioden och färdigställs före säsongsstart den 25 juni 2023. Kontinuerlig kontakt kommer att hållas mellan residenterna, Kivik Art Centre ledning och Institutionen för arkitektur och byggd miljö kring förslag och idéer kring det publika arbetet.

Arbetslokaler, boende och omgivning

Residenterna kommer att erbjudas boende på Kivik Art Centre, Bergdala Gård 16 februari – 15 mars 2023. Inkvartering i två stugor på toppen av området med milsvid utsikt över Hanöbukten.

Under den aktuella tiden kommer residenterna att ha tillgång till området dygnet runt. Beroende på residenternas behov kommer vissa arbetslokaler att vara tillgängliga.

Bergdala Gård, där Kivik Art Centre arrenderar mark, är ett aktivt jordbruk. Fortlöpande samtal kommer att föras med markägaren om arbetslokaler, ev. tillgång till maskiner, etc.

Österlen är en av Sveriges konstnärstätaste regioner. I närområdet finns ett stort antal aktiva kulturutövare liksom institutioner inom ett flertal konstområden. Kivik Art Centre har ett väl utvecklat nätverk och kan förmedla kontakter mellan residenterna och intresserade aktörer, både enskilda kulturutövare och institutioner.

Tidsplan

Oktober 2022

Annonsering och inbjudan till residensprogrammet.

9 december 2022

Sista ansökningsdag 9 december.

December 2022

Genomgång av de inkomna ansökningarna hanteras av arbetsgruppen för Land Arc bestående av:
Per-Johan Dahl, arkitekt och docent på Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola.
Susan Bolgar, konstvetare och projektkoordinator för Kivik Art Centre.
Externa juryledamöter kan komma att bjudas in.

22 december 2022

Besked om antagning meddelas den 22 december.

Januari 2023

Kommunikation med de utvalda residenterna kring tider, resor och installation.

16 februari – 15 mars 2023

Mottagning och installation av residenterna. Residenterna arbetar på plats.
Löpande förmedling av kontakter och löpande hantering av residenternas behov och önskemål.
Förberedelse för den publika delen av residensprogrammet.

Mars – maj 2023

Residenterna fortsätter sitt arbete på annan plats och i egen takt med sikte på den publika delen av programmet.
Kontinuerlig kontakt med arbetsgruppen från Kivik Art Centre och Institutionen för arkitektur och byggd miljö efter residenternas önskemål.

25 juni – 3 september 2023

Kivik Art Centre öppet för publik.
Land Arcs publika produktion möter besökarna.
Presentationer, konstnärssamtal m.m. arrangeras.

September 2023

Utvärdering av residensprogrammet och färdigställande av slutdokumentationen.

Praktisk information

Boende och ev. tillgång till arbetslokaler är kostnadsfritt för residenterna, liksom material upp till 20 000 SEK. Under vistelsen på Kivik Art Centre får residenterna en dagsersättning på 200 SEK/dag vardera.
Resa till och från platsen bekostas av residenterna själva.

Det är en fördel om du har körkort och bil, då Kivik Art Centre är beläget en dryg kilometer från närmaste busshållplats. Varma kläder rekommenderas – det kan vara kallt och blåsigt på Österlen i februari – mars.

Så här ansöker du

Skicka din ansökan till: info@kivikart.se
Ansökan ska innehålla samtliga kontaktuppgifter till dig, samt ditt CV och eventuella bilder på verk som du vill referera till. Länk till eventuell hemsida är en fördel.
Ansökan ska också innehålla en kort text om varför du sökt residenset Land Arc och vad du förväntar dig av din vistelse på platsen och den efterföljande publika presentationen.

Sista ansökningsdag är 9 december.

För information kontakta

Susan Bolgar
Projektkoordinator, Kivik Art Centre
info@kivikart.se
+46 731-84 02 00

Per-Johan Dahl
Docent, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola.
Per-johan.dahl@abm.lth.se
+46 730 68 84 07

Partners

Residensprogrammet Land Arc är ett samarbete mellan Kivik Art Centre med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola, och har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Region Skåne.

Kivik Art Centre är medlemmar i internationella organisationen för konstnärliga residensprogram Res Artis

Varmt välkommen med din ansökan!

Scroll to Top