Land Arc – Residensprogram för konstnärer och arkitekter

Nu sjösätter vi Land Arc – ett nytt residensprogram på Kivik Art Centre.
I ett samarbete med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola har tre personer antagits och kommer att vistas på Kivik Art Centre mellan 16 februari och 15 mars 2023.

Det gemensamma residensprogrammet Land Arc har som mål att sammanföra unga konstnärer, arkitekter, ingenjörer och ekologer från flera olika länder och erbjuda dem möjlighet att träffas och utveckla tankar och praktik inom området. Detta första år kommer två konstnärer och en arkitekt att samarbeta.
Ambitionen är att skapa en levande plats för ett kontinuerligt internationellt tanke- idé- och praktikutbyte för unga personer i början av sina professionella karriärer.

Ett villkor i residensprogrammet är att residenterna gemensamt presenterar någon form av publik manifestation under den efterföljande sommaren, baserat på arbetet och erfarenheterna på plats.

Om Kiviks Art Centre

Kivik Art Centre verkar i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur. Alla delar är lika viktiga och förstärker varandra både visuellt och upplevelsemässigt. I skärningspunkten uppstår nya idéer, former och tankar. Kivik Art Centre startade 2007 med verk av norska Snøhetta Arkitekter. Idag kan parken visa verk av både nationella och internationella arkitekter och konstnärer, t.ex. Sol LeWitt, Antony Gormley, Petra Gipp, David Chipperfield, Ulla Viotti, m. fl. Alla verk är fast förankrade i den konceptuella plattformen och bidrar till Kivik Art Centres utveckling till en internationell konstarena.

Kivik Art Centre är beläget strax söder Kivik, på Österlen/Sydöstra Skåne, på en av de vackraste platserna i Sverige.

Sedan 2019 samarbetar Kivik Art Centre med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola. Residensprogrammet Land Arc är ett resultat av detta samarbete.

För mer information kontakta

Susan Bolgar
Projektkoordinator, Kivik Art Centre
info@kivikart.se
+46 731-84 02 00

Per-Johan Dahl
Prefekt, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola.
Per-johan.dahl@abm.lth.se
+46 730 68 84 07

Partners

Region Skåne - logo
Lunds Universitet | Lunds Tekniska Högskola

Residensprogrammet Land Arc är ett samarbete mellan Kivik Art Centre med Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds Tekniska Högskola, och har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Region Skåne.

Kivik Art Centre är medlemmar i internationella organisationen för konstnärliga residensprogram Res Artis.


Tidsplan för Land Arc

Oktober 2022

Annonsering och inbjudan till residensprogrammet.

9 december 2022

Sista ansökningsdag 9 december.

December 2022

Genomgång av de inkomna ansökningarna hanteras av arbetsgruppen för Land Arc bestående av:
Per-Johan Dahl, arkitekt och docent på Institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola.
Susan Bolgar, konstvetare och projektkoordinator för Kivik Art Centre.
Externa juryledamöter kan komma att bjudas in.

22 december 2022

Besked om antagning meddelas den 22 december.

Januari 2023

Kommunikation med de utvalda residenterna kring tider, resor och installation.

16 februari – 15 mars 2023

Mottagning och installation av residenterna. Residenterna arbetar på plats.
Löpande förmedling av kontakter och löpande hantering av residenternas behov och önskemål.
Förberedelse för den publika delen av residensprogrammet.

Mars – maj 2023

Residenterna fortsätter sitt arbete på annan plats och i egen takt med sikte på den publika delen av programmet.
Kontinuerlig kontakt med arbetsgruppen från Kivik Art Centre och Institutionen för arkitektur och byggd miljö efter residenternas önskemål.

25 juni – 3 september 2023

Kivik Art Centre öppet för publik.
Land Arcs publika produktion möter besökarna.
Presentationer, konstnärssamtal m.m. arrangeras.

September 2023

Utvärdering av residensprogrammet och färdigställande av slutdokumentationen.


Rulla till toppen