2018 Nine Towers (for Jene) av Sol LeWitt

SV

Ritningarna till Nine Towers (for Jene) var ursprungligen en gåva från konstnären till hans kollega Jene Highstein som senare gav dessa till Kivik Art Centre att uppföra.
Verket är representativt för minimalisten Sol LeWitts konstnärskap med dess matematiska skärpa och strikta kompositioner, allt utfört i enkla byggnadsmaterial. En pelarrad, ett tempel, ett skuggspel som utmanar ögat där det avtecknar sig mot havet.

Mer om Sol LeWitt:
www.lewittcollection.org

ENG

The blueprints for the construction of Nine Towers (for Jene) was originally a gift from the artist to his friend and colleague Jene Highstein, who later gave them to Kivik Art Centre. The structure is a signature work for the minimalist Sol LeWitt with its mathematical edge and rigid composition, always built in simple, ordinary materials. A row of pillars, a temple with shadows playing over the surface as it stands out against the sea.

Learn more about Sol LeWitt:
www.lewittcollection.org

Rulla till toppen