2020 Lyckans portar av Hubert Garnier

SV
Med den gula färgen, som blivit Hubert Garniers signum, visar den nästan 5 meter höga porten vägen in till Kivik Art Centre. Hubert Garnier har utvecklat sin stil och genom åren reducerat formerna till en minimalism med kopplingar till arkitektur. Hans strikta stålkonstruktioner skapar spänning, rymd och nya volymer av tomrummen. Hubert Garnier är skulptör och arkitekt, bosatt och verksam i Châteauvert i södra Frankrike.
Mer om Hubert Garnier: www.hubert-garnier-art.jimdofree.com

ENG
The bright yellow colour, the signature of Hubert Garnier, greets the visitor and marks the entrance to Kivik Art Centre. The construction of painted steel, 16 ft high, is the result of Hubert Garnier’s reduced forms that he has developed over time. His uncomplicated, straight forms create tensions and new forms of the empty spaces between them. Hubert Garnier is a sculptor and an architect, he lives and works in the small town of Châteauvert in the South of France.
Learn more about Hubert Garnier: www.hubert-garnier-art.jimdofree.com

Alla verken

Rulla till toppen