2008 – David Chipperfield & Antony Gormley

Three solid block masses. All volumes are the same. I see the work as a meditation on the status of sculpture and architecture and their respective relationships with light, mass and space using the material most associated with modernity: concrete.
ANTONY GORMLEY

2008 års paviljong för Kivik Art Centre av David Chipperfield och Antony Gormley är en skulptur helt och hållet i betong med avancerade konstruktioner och ytbehandlingar. Detta har ställt stora krav på både gjutning och finish. Skulpturen består av tre volymer, alla med samma rymd, men olika i utsträckning: Grottan, Scenen och Utsiktstornet. De tre volymerna representerar och återskapar tre upplevelseformer av naturen och landskapet kring Lilla Stenshuvud.

Först den mörka och slutna känslan av att vara omgiven av tät skog: ett litet rum att kliva in i. Ett rum i skulpturens bas där man kan sätta sig ner på en platsgjuten bänk. I det sparsamma ljuset är det möjligt att främst låta hörselintrycken dominera.

Så en trappa upp till första våningen, en scen som öppnar sig mot landskapet, där man både ser ut och blir sedd. Fortfarande främst en kontemplativ situation, men nu exponerad för allt: skogens ljud, alla synintryck och dofter.

Tredje volymen är ett torn, genomborrat av en trappa som man mödosamt kan ta sig upp för. Högst upp, i det sexton meter höga tornet , blir man belönad med en överväldigande utsikt över havet, 180 grader helt öppen och fri horisont.

Skulpturen äger inte någon av byggnadens egenskaper av hem eller bebolighet, utan är utsatt för väder och vind. Den är mera ett ”naturföremål”, skapat av kalksten, lera, ballast och vatten (= betong). Liksom naturen beträder man den försiktigt, utforskande, och det finns inga genvägar till den individuella upplevelsen. Skulpturen associerar slutligen också till platsens historia som militär anläggning, med sin karaktär av skyddsrum och torn för spaning.

Skulpturen är placerad en bit upp i backen, ungefär halvvägs till toppen, ut mot havet. Produktionen är delvis platsgjuten (fundamentet), men huvudsakligen i en ny teknik med pre-fabricerade element, som ger karaktären av ett ”blockhus” i betong.

Dessutom visade Antony Gormley  en ny skulpturinstallation, Standing Matter (2008) i de norska arkitekterna Snøhettas paviljong från fjolårets signalprojekt, Kivik Start. Sedan dess har båda verken hittat nya hem – Snøhettas Moderskeppet hittar ni idag i Lillehammer, Norge.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-art-08/