2020 års verk

“Lyckans Portar” av Hubert Garnier. Foto: Anders Norrsell.

Inför säsongen 2020 kan Stiftelsen Kivik Art Centre med glädje presentera årets permanenta skulptur, Lyckans Portar (Portes du Bonheur) av den franske konstnären Hubert Garnier (f. 1936). Dessutom kommer Maria Finn & Jacob Kamp skapa Ruta – ett nytt verk i landskapet – vi får en helt ny entré till området och Viewfinder 1, Snøhettas ikoniska verk från 2007, kommer äntligen få en ny, vacker placering.

Läs mer om verken här nedanför (klicka på orangea flikarna).
Se filmen från invigningen med presentationer av verken.

Lyckans Portar

Hubert Garnier är skulptör och utbildad i Marseille, han bor och arbetar i södra Frankrike i byn Châteauvert.
För Kivik Art Centre har Garnier skapat en stram struktur i stål som är över 4 meter hög och med en rektangulär stående form. Titeln Lyckans Portar anspelar på de imaginära dörrar som går in i varandra vilket kommer att fungera som ett välkomnande för besökarna till skulpturparken.

Hubert Garnier är skulptör och utbildad i Marseille, han bor och arbetar i södra Frankrike i byn Châteauvert.
För Kivik Art Centre har Garnier skapat en stram struktur i stål som är över 4 meter hög och med en rektangulär stående form. Titeln Lyckans Portar anspelar på de imaginära dörrar som går in i varandra vilket kommer att fungera som ett välkomnande för besökarna till skulpturparken.

Konstverket markerar den nya entrén till Kivik Art Centre som nu kommer att ligga i längdriktningen från parkeringen. Den gula nyansen som har blivit Garniers märke fungerar som en signal för alla som närmar sig Kivik Art Centre.

Garnier arbetar i en modernistisk tradition sprungen ur abstrakt expressionism där han till en början var inspirerad av skulptörerna Anthony Caro och Mark di Suvero, med asymmetriska abstrakta stålkonstruktioner som står direkt på mark, ofta stålmaterial från byggindustrin målade i starka primärfärger.

Garnier har successivt förfinat sin stil och reducerat formerna till en renare minimalistisk form som har en koppling till arkitektur. Han skapar spänning och rymd i sina strukturer som i Lyckans Portar där stålramarna skapar nya volymer av tomrummet. Den rena formen förhåller sig på ett kontrastrikt vis till den omkringliggande naturen. När du går igenom skulpturen träder du in i konstens inspirerande värld på Kivik Art Centre!

Garnier har ställt ut kontinuerligt i hela Europa, mellanöstern och Australien. Han finns representerad i en mångfald av samlingar och har flera offentliga monumentalskulpturer placerade i Provenceregionen. Han har även skapat Châteauvert Centre d’Art en skulpturpark med utställningshall för internationell samtidskonst.

Kivik Art Centre öppnar 21 juni 2020.

Ruta av Maria Finn & Jacob Kamp

“Ruta” av Maria Finn och Jacob Kamp. Foto: Anders Norrsell.

I Kivik Art Centres unika miljö har bildkonstnär Maria Finn och landskapsarkitekt Jacob Kamp utfört sitt verk Ruta på en veteåker som ligger i förlängning av naturområdet.

Ruta är klart! Nu väntar vi bara på att vetet ska växa upp till sin fulla längd, ungefär en meter. Så högt blir det till invigningen den 21 juni. Sen mognar vetet långsamt och skiftar färg till gult. De klippta gångarna kommer att fortsätta vara gröna. När vetet skördas blir rutorna lika kortklippta som gångarna, men gångarna är fortsatt gröna och rutorna gula. Så förändras Ruta under hela sommaren.
Anledning att besöka Kivik Art Centre flera gånger, kanske?

I Kivik Art Centres unika miljö har bildkonstnär Maria Finn och landskapsarkitekt Jacob Kamp utfört sitt verk Ruta på en veteåker som ligger i förlängning av naturområdet. Verket utfördes 2019 i Amorparken i centrala Köpenhamn, där ett rutmönster överfördes till gräsmattorna. I kvadraterna fick gräset lov att växa högt medan gångarna klipptes så att besökarna kunde röra sig igenom verket och därmed fick en annan upplevelse av parken.

Samma grepp har överförts till marken på Kivik Art Centre, där den del av åkern som leder till Snöhettas skulptur Viewfinder har klippts i ett geometriskt rutmönster. Gångarna gör det möjligt att röra sig genom åkern. Besökaren kan följa gångarna fram till Viewfinder, vilket gör landskapet tillgängligt på ett helt nytt sätt.

Det är inte bara det omkringliggande landskapet som framhävs utan också själva vetefältet som man normalt bara betraktar utan att kunna uppleva det på närmare håll. Genom att anlägga Ruta i jordbrukslandskapet gör Finn och Kamp detta tillgängligt, och ger därmed besökaren möjligheten att uppleva det böljande vetefältet inifrån, vilket inbjuder till reflektioner över hur jordbruket formar de landskap som vi färdas i.

Inifrån kan vi uppleva den monokroma vetemarken som en bild på de grödor som föder oss, ett landskap som aktivt förvaltas för att skapa avkastning. Greppet med att skapa ett rutmönster i vetemarken förenar mönstrets dekorativa funktion med bruksvärdet av en vetemark, där konsten får nyttjandet att träda tillbaka för att ge plats till ett rum med både stringent och samtidigt gränsöverskridande karaktär.

Maria Finn (1963) är konstnär, utbildad på Kongeliga Danske Kunstakademi i Köpenhamn där hon också avlagt en doktorsexamen. Maria Finn är en konceptuell konstnär där grunden i hennes konstnärskap utgörs av teckning och fotografi.

Jacob Kamp (1971) är landskapsarkitekt, utbildad på École National Superièure du Paysage i Versaille. Båda är idag verksamma och boende i Köpenhamn.

Ostium – den nya entrén

I sommar inviger Kivik Art Centre Ostium – den nya entrén. Den är ritad av arkitekt Daniel Berg i samarbete med kreativ strateg Cia Eriksson på Krook & Tjäder. Liksom övriga verk i parken befinner sig denna eleganta byggnad i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur.

Den nya entrén Ostium till Kivik Art Centre är resultatet av ett nytt och inspirerande samarbete mellan Kivik Art Centre och Krook & Tjäder, ett av Sveriges främsta arkitektkontor.

Entrén är enkel men elegant och blir till en integrerad del i, och ett komplement till, Kivik Art Centres övriga verk. En container i stål utgör stommen, genom vilken besökarna passerar. Fronten är täckt av plåtar i cortenstål som åldras vackert över tid. Inne i containern finns informationsmaterial, förvaringsutrymmen och en toalett.

Det har länge diskuterats hur besökarna ska ledas in på Kivik Art Centre utan att passera gårdsplanen på Bergdala Gård. Med den nya entrén kommer besökarna att passera förbi själva gården och komma direkt på ”konstslingan” runt Kivik Art Centre.

Den nya entrén är ritad av arkitekt Daniel Berg och kreativ strateg Cia Eriksson på Krook & Tjäder.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/arets-verk-2020/