Årets verk 2020

Inför säsongen 2020 kan Stiftelsen Kivik Art Centre med glädje presentera årets permanenta skulptur, Lyckans Portar (Portes du Bonheur) av den franske konstnären Hubert Garnier (f. 1936). Dessutom kommer Maria Finn & Jacob Kamp skapa Ruta – ett nytt verk i landskapet – vi får en helt ny entré till området och Viewfinder 1, Snøhettas ikoniska verk från 2007, kommer äntligen få en ny, vacker placering.

Läs mer om verken här nedanför (klicka på orangea flikarna).

Lyckans Portar

Hubert Garnier är skulptör och utbildad i Marseille, han bor och arbetar i södra Frankrike i byn Châteauvert.
För Kivik Art Centre har Garnier skapat en stram struktur i stål som är över 4 meter hög och med en rektangulär stående form. Titeln Lyckans Portar anspelar på de imaginära dörrar som går in i varandra vilket kommer att fungera som ett välkomnande för besökarna till skulpturparken.

Hubert Garnier är skulptör och utbildad i Marseille, han bor och arbetar i södra Frankrike i byn Châteauvert.
För Kivik Art Centre har Garnier skapat en stram struktur i stål som är över 4 meter hög och med en rektangulär stående form. Titeln Lyckans Portar anspelar på de imaginära dörrar som går in i varandra vilket kommer att fungera som ett välkomnande för besökarna till skulpturparken.

Konstverket markerar den nya entrén till Kivik Art Centre som nu kommer att ligga i längdriktningen från parkeringen. Den gula nyansen som har blivit Garniers märke fungerar som en signal för alla som närmar sig Kivik Art Centre.

Garnier arbetar i en modernistisk tradition sprungen ur abstrakt expressionism där han till en början var inspirerad av skulptörerna Anthony Caro och Mark di Suvero, med asymmetriska abstrakta stålkonstruktioner som står direkt på mark, ofta stålmaterial från byggindustrin målade i starka primärfärger.

Garnier har successivt förfinat sin stil och reducerat formerna till en renare minimalistisk form som har en koppling till arkitektur. Han skapar spänning och rymd i sina strukturer som i Lyckans Portar där stålramarna skapar nya volymer av tomrummet. Den rena formen förhåller sig på ett kontrastrikt vis till den omkringliggande naturen. När du går igenom skulpturen träder du in i konstens inspirerande värld på Kivik Art Centre!

Garnier har ställt ut kontinuerligt i hela Europa, mellanöstern och Australien. Han finns representerad i en mångfald av samlingar och har flera offentliga monumentalskulpturer placerade i Provenceregionen. Han har även skapat Châteauvert Centre d’Art en skulpturpark med utställningshall för internationell samtidskonst.

Kivik Art Centre öppnar 21 juni 2020.

Ruta av Maria Finn & Jacob Kamp

I Kivik Art Centres unika miljö har bildkonstnär Maria Finn och landskapsarkitekt Jacob Kamp utfört sitt verk Ruta på en veteåker som ligger i förlängning av naturområdet.

Ruta är klart! Nu väntar vi bara på att vetet ska växa upp till sin fulla längd, ungefär en meter. Så högt blir det till invigningen den 21 juni. Sen mognar vetet långsamt och skiftar färg till gult. De klippta gångarna kommer att fortsätta vara gröna. När vetet skördas blir rutorna lika kortklippta som gångarna, men gångarna är fortsatt gröna och rutorna gula. Så förändras Ruta under hela sommaren. Anledning att besöka Kivik Art Centre flera gånger, kanske?

I Kivik Art Centres unika miljö har bildkonstnär Maria Finn och landskapsarkitekt Jacob Kamp utfört sitt verk Ruta på en veteåker som ligger i förlängning av naturområdet. Verket utfördes 2019 i Amorparken i centrala Köpenhamn, där ett rutmönster överfördes till gräsmattorna. I kvadraterna fick gräset lov att växa högt medan gångarna klipptes så att besökarna kunde röra sig igenom verket och därmed fick en annan upplevelse av parken.

Samma grepp har överförts till marken på Kivik Art Centre, där den del av åkern som leder till Snöhettas skulptur Viewfinder har klippts i ett geometriskt rutmönster. Gångarna gör det möjligt att röra sig genom åkern. Besökaren kan följa gångarna fram till Viewfinder, vilket gör landskapet tillgängligt på ett helt nytt sätt.

Det är inte bara det omkringliggande landskapet som framhävs utan också själva vetefältet som man normalt bara betraktar utan att kunna uppleva det på närmare håll. Genom att anlägga Ruta i jordbrukslandskapet gör Finn och Kamp detta tillgängligt, och ger därmed besökaren möjligheten att uppleva det böljande vetefältet inifrån, vilket inbjuder till reflektioner över hur jordbruket formar de landskap som vi färdas i.

Inifrån kan vi uppleva den monokroma vetemarken som en bild på de grödor som föder oss, ett landskap som aktivt förvaltas för att skapa avkastning. Greppet med att skapa ett rutmönster i vetemarken förenar mönstrets dekorativa funktion med bruksvärdet av en vetemark, där konsten får nyttjandet att träda tillbaka för att ge plats till ett rum med både stringent och samtidigt gränsöverskridande karaktär.

Ny entré

I sommar inviger Kivik Art Centre sin nya entré. Daniel Berg från arkitektkontoret Krook & Tjäder är upphovsman till denna eleganta byggnad som, liksom övriga verk i parken, befinner sig i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur.

I sommar inviger Kivik Art Centre sin nya entré. Daniel Berg från arkitektkontoret Krook & Tjäder är upphovsman till denna eleganta byggnad som, liksom övriga verk i parken, befinner sig i gränssnittet mellan skulptur, arkitektur och natur.

Avsikten är att entrén ska rymma biljettförsäljning och information, men också vara en tydlig ingång till parken. Stommen är en fraktcontainer, fasaden är cortensstål. Material och utformning har valts för att smälta in i naturen med dämpade, jordiga färg och matta ytor. Cortenstål är ett hållbart material som åldras vackert och inte kräver något underhåll.

Kivik Art Centre har inlett ett samarbete med arkitektkontoret Krook & Tjäder, ett av Sveriges största och mest välrenommerade arkitektkontor.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/arets-verk-2020/