Tillbaka till Kivik Arts Vänner

Årsmöte

Årsmöteshandlingar hittar ni längre ner på denna sida.

Följebrev kallelsen 2021

Hej alla Kivik Art-vänner,

Tredje gången gillt!
Under 2020 ställde vi in årsmötet två gånger pga pandemin. Nu kallar vi till årsmöte för 2021 men det blir inte ett digitalt möte utan kommer att genomföras med mail-korrespondens.
Läs mer i kallelsen/nyhetsbrevet!

Viktiga datum

  • Läs årsmöteshandlingarna här nedanför.
  • 21 mars: senaste dag för motioner.
  • 18 april: styrelsemöte.
  • Innan april slut: förslag på årsmötesprotokoll skickas till medlemmarna.
  • Inom 2 veckor: medlemmar mejlar synpunkter till Goran.Ek@fojab.se
  • Därefter mejlas ev förslag eller slutgiltigt årsmötesprotokoll till medlemmarna.

Vänliga hälsningar,
för Intresseförening Kivik Art
Styrelsen/ Göran Ek ordf.

Följebrev till årsmötesprotokollet 2021

Till alla medlemmar i Kivik Arts Vänner

Hej, hoppas allt väl med er alla!
Som ni redan vet har vi ju ej kunnat arrangera ett fysiskt årsmöte i år.
Enligt tidigare instruktioner har ni kunnat läsa alla till årsmötet hörande dokument som varit och fortfarande är publicerade på vår hemsida. Lösenord för hemsidan är som tidigare: 3runa8.
Styrelsen har ej mottagit några synpunkter, frågor eller motioner avseende punkter att behandla på årsmötet från er medlemmar.
Styrelsen har därmed fattat beslut i respektive årsmötespunkt och skrivit bifogat årsmötesprotokoll.
Styrelsen finner det ej motiverat och rätt att efter denna procedur inhämta eventuella synpunkter som uppkommer då protokollet skickats ut.
Styrelsen tackar valberedning och revisorer för utfört arbete samt alla er medlemmar som på detta sätt deltagit i årsmöte 2021.
Nu ser vi fram emot ytterligare en lyckad säsong med nya verk på markerna kring Bergdala gård.

Styrelsen/avgående ordf. Göran Ek

 

Årsmöteshandlingar 2021

Tips för att ladda hem
PC: klicka på länken med höger knappen
Mac: klicka på länken och håll nere knappen en stund.
Nu kan ni “Spara mål som…” (PC) / “Hämta länk till skiva…” (Mac) på er dator där ni behagar.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-arts-vanner/arsmote/