Kivik Art Centre

 

nu blickar Kivik Art Centre framåt!
Det finns fortfarande stenar att köpa, sÅ Hjälp till att bygga ett världsberömt konstverk – sten för sten!
Kivik Art Centre planerar att öppna söndagen den 25 juni 2017.

Fram till dess är parken stängd.

Sol LeWitt (skiss)

Den amerikanske konstnären Sol LeWitt (1928-2007) räknas som en av de viktigaste i vår samtidskonst. Man kan se hans verk på de stora museerna, som MoMA, Tate Modern och Louisiana. Hans vackra, minimalistiska skulpturer finns idag i världens finaste skulpturparker, som Münster, Yorkshire Sculpture Park och Walker Art Center.

Men det finns ännu inget utomhusverk i Skandinavien och Kivik kan nu bli först. Så som vi var först i Sverige med arkitektur av både Snøhetta och David Chipperfield.

Sol LeWitts ”9 Towers” är en 5 meter hög skulptur som består av nära 4 000 vita cementblock, importerade från USA. För att finansiera uppförandet av konstverket erbjuder vi nu alla och envar att donera en eller flera stenar – varje sten kostar 150 kronor.

Bli donator, bli med i vår ”crowd funding” och se denna unika skulptur bli verklighet. Här på vår hemsida kan du sedan följa hur verket växer fram, sten för sten. Donatorernas namn publiceras här nedan och sedan vid verket i Kivik i sommar.

Kivik Art Centre har bankgiro 5954–8289

För mer information:
Eva Fristedt 0733–90 01 82
eller Sune Nordgren 0734–26 58 30

Help us build a world-famous work of art - stone by stone!

The American artist Sol LeWitt (1928-2007) is considered one of the most important in our contemporary art. You can see his work at the major museums, like MoMA, Tate Modern and Louisiana. His beautiful, minimalist sculptures have been erected in the world’s finest sculpture parks, like Münster, Yorkshire Sculpture Park and the Walker Art Center.

But there is still no outdoor work in Scandinavia and Kivik can now be first. As we were the first in Sweden with architecture of both Snøhetta and David Chipperfield.

Sol LeWitt’s “9 Towers” is a 5 meter high sculpture that consists of nearly 4000 white concrete blocks, imported from the USA. In order to finance the construction of the artwork, we now offer all and everyone to donate one or more stones - each stone costs SEK 150 or USD 23 or GBP 14 or EUR 17.

Become a donor, be included in our crowd funding and see this unique sculpture become a reality. Below on our website, you can then follow how it is growing up - stone by stone. Donors’ names will be published on the website and then adjacent to the art work on site.

Kivik Art Centre has a bank account on IBAN:
SE1895700000002630630628
When paying please state your name.

 

Donatorer fram till idag

Antal donatorer:   522
Antal sålda stenar:       3517

För pekaren över pilarna för att scrolla uppåt/nedåt

© Kivik Art Centre