Kivik Art Centre

 

nu bygger vi Nine Towers for Jene!
Ett stort och hjärtligt tack till alla er som har köpt stenar. Utan er hade detta inte varit möjligt.
Men det finns fortfarande stenar att köpa, sÅ Hjälp till att bygga ett världsberömt konstverk – sten för sten!

Kivik Art Centre är nu stängt för säsongen.

Tyvärr kunde vi i år bara ha öppet till 31 juli pga de ekonomiska förutsättningarna.
Vi tackar för alla besök och de frivilliga guiderna som gjorde det möjligt att ha öppet, och önskar er välkomna tillbaka nästa år.

Sol LeWitt (skiss)

Nu är det sant! Kivik Art Centre bygger Nine Towers for Jene av Sol LeWitt med tillstånd av Jene Highstein Estate.

Utan er donatorer och Intresseföreningen hade detta inte varit möjligt. Stort och hjärtligt TACK för era bidrag och er tålmodighet. Över 500 donatorer har engagerat sig och varje sten till bygget har varit lika viktig. Allas namn kommer att presenteras på väggarna i Venturo-huset, som i år skiftar skepnad från café till utställning.

Men vi är inte riktigt vid målet än. Vår förhoppning är att vi med er hjälp ska få de allra sista stenarna på plats, nu när vi kan se konstverket bli verklighet inför våra ögon.

Sol LeWitt

Den amerikanske konstnären Sol LeWitt (1928-2007) räknas som en av de viktigaste i vår samtidskonst. Man kan se hans verk på de stora museerna, som MoMA, Tate Modern och Louisiana. Hans vackra, minimalistiska skulpturer finns idag i världens finaste skulpturparker, som Münster, Yorkshire Sculpture Park och Walker Art Center.

Men det finns ännu inget utomhusverk i Skandinavien och Kivik kan nu bli först.(med tillstånd av Jene Highstein Estate). Så som vi var först i Sverige med arkitektur av både Snøhetta och David Chipperfield.

Sol LeWitts ”Nine Towers for Jene” är en 5 meter hög skulptur som består av nära 4 000 vita cementblock, importerade från USA. För att finansiera uppförandet av konstverket erbjuder vi nu alla och envar att donera en eller flera stenar – varje sten kostar 150 kronor.

Bli donator, bli med i vår ”crowd funding” och se denna unika skulptur bli verklighet. Här på vår hemsida kan du sedan följa hur verket växer fram, sten för sten. Donatorernas namn publiceras här nedan och sedan vid Venturo-huset i Kivik i sommar.

Kivik Art Centre har bankgiro 5954–8289

För mer information:
Susan Bolgar 073-184 02 00
eller Sune Nordgren 0734–26 58 30

Help us build a world-famous work of art - stone by stone!

The American artist Sol LeWitt (1928-2007) is considered one of the most important in our contemporary art. You can see his work at the major museums, like MoMA, Tate Modern and Louisiana. His beautiful, minimalist sculptures have been erected in the world’s finest sculpture parks, like Münster, Yorkshire Sculpture Park and the Walker Art Center.

But there is still no outdoor work in Scandinavia and Kivik can now be first. As we were the first in Sweden with architecture of both Snøhetta and David Chipperfield.

Sol LeWitt, Nine Towers for Jene, Courtesy of the Jene Highstein Estate, is a 5 meter high sculpture that consists of nearly 4000 white concrete blocks, imported from the USA. In order to finance the construction of the artwork, we now offer all and everyone to donate one or more stones - each stone costs SEK 150 or USD 23 or GBP 14 or EUR 17.

Become a donor, be included in our crowd funding and see this unique sculpture become a reality. Below on our website, you can then follow how it is growing up - stone by stone. Donors’ names will be published on the website and then adjacent to the art work on site.

Kivik Art Centre has a bank account on IBAN:
SE1895700000002630630628
When paying please state your name.

Addi murar den första stenen till 'Nine Towers'.


Donatorer fram till idag

Antal donatorer:   637
Antal sålda stenar:       3920
Mål: 4000 stenar

För pekaren över pilarna för att scrolla uppåt/nedåt

© Kivik Art Centre