Kivik Art Centre tar nästa steg

Nu påbörjar Kivik Art Centre en resa både i utveckling och i geografi. Det har länge varit en önskan att erbjuda generösare öppettider, längre säsong och ändamålsenliga lokaler inomhus. Nu har en möjlighet öppnat sig. Planen är att flytta en dryg kilometer söderut till Svabesholms Kungsgård. Konstverken flyttar med!

Flytten till Svabesholms Kungsgård skulle ge Kivik Art Centre tillgång till en fullständig infrastruktur med restaurang, konferenslokaler, stor parkering och god tillgång till logi för residenter och samarbetspartners. På sikt kan också stora utrymmen inomhus ställas till förfogande för barnverksamhet – och för en konsthall! – något som funnits med i planerna sedan starten 2007, men som hittills inte kunnat realiseras.

Den nya platsen skulle ge stora utvecklingsmöjligheter då Kivik Art Centre går från sommaröppet till året-runt-verksamhet med möjligheter att bredda och utveckla redan befintliga samarbeten med skolor i regionen, med akademi nationellt och internationellt, och att tydligare arbeta med frågor som rör hållbarhet och konstens roll i den större samhällsutvecklingen.

Nu sjösätter vi Kivik Art Centre 2.0!

Rulla till toppen