Presentation av årets verk på Påskdagen

Kivik Art Centre presenterar årets konstverk Circumambulation av Arijana Kajfes
Söndagen 9 april, kl 15 på Svabesholms Kungsgård i konferensrummet (1 tr upp).

Kivik Art Centres konstnärlige ledare Axel Mörner introducerar konstnären Arijana Kajfes som kommer att berätta om sin konst och bakgrunden till årets verk Circumambulation. Det blir ett samtal mellan Arijana Kajfes och curatorn Eva-Lotta Holm Flach som känner Arijanas konst väl sedan tidigare.

Verket Circumambulation utgår från många års arbete med att utveckla en process som kan fungera som en gemensam rörelse på ett större socialt plan, i strävan om att mötas bortom kulturspecifika konstruktioner.

Arijana Kajfes kommer att presentera tidigare arbeten och erfarenheter som hon gjort under sina vistelser i Mali, som lett fram till det performativa verket som kommer att uppföras på Kivik Art Centre. Hon kommer att utgå från en byggteknik, som utvecklats av arkitekten Nader Khalili, där ringlandet av råmaterialet jord blir en kollektiv, meditativ akt. Cirkelrörelsen har ofta återkommit i hennes tidigare arbeten och nu vill hon se vad som uppstår när en grupp rör sig över tid i en cirkulär rörelse, eller som hon kallar det, circumambulation, och därigenom skapar en ny kropp.

Fritt inträde.

Läs mer om årets verk Circumambulation >>

Rulla till toppen