Bygga Konst / Land Arc Kids

Barn- och ungdomsverksamhet på Kivik Art Centre i sommar

Liksom förra året blir det workhops för barn och unga på Kivik Art Centre i sommar. Pedagogerna är beredda, tältet beställt – den 24 juni börjar vi!
P.g.a. Corona-pandemin kommer årets barn- och ungdomsverksamhet att ske utomhus i öppet tält i anslutning till Venturohuset.

Allmän information

Varje onsdag mellan 24 juni – 19 augusti bjuder Kivik Art Centre på två grupper:

  • Barn i åldern 6-12 år (kl. 11.00 – 13.00)
  • Drop-in grupp för alla åldrar (kl. 14.00 – 17.00).

Gruppen mellan kl. 11.00 – 13.00 är bokningsbar här på hemsidan: klicka i kalendern på önskat datum och anmäl dig där.
Antalet deltagare är begränsat till 15 personer/grupp, både av pedagogiska skäl och av hänsyn till smittskyddet.
All barn- och ungdomsverksamhet är avgiftsfri. Vuxna som följer med barnen betalar ordinarie entréavgift.

<< maj 2020 >>
mtotfls
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Bakgrund

Vi är alla en del av det offentliga rummet. Vår närmiljö påverkar oss och avgör om vi trivs, om vi tycker om ”vår” plats eller inte. Att förstå, och kunna tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att orientera sig för alla människor – även för barn och unga. Bygga Konst/Land Arc Kids på Kivik Art Centre är en unik barn- och ungdomsverksamhet. Den ger deltagarna kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och samhällsbyggande, allt präglat av hållbarhet och demokratiska processer.

Praktiskt utforskar vi hur form och struktur samspelar både med naturen och med en urban miljö. Tänk Minecraft, fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar. Det ger barn och unga en ingång till visuellt och strategiskt tänkande, samtidigt som den konkreta, praktiska sidan – murande, spikande och byggande – ger en koppling till hantverk och kreativt skapande.

Vi arbetar med utvalda mål och delmål inom Agenda 2030 och Barnkonventionen.

Specialarrangemang

Multiplera x 2!

I sommar bjuder Kivik Art Centre på två specialarrangemang 11 juli och 1 augusti. Vi gör en repris på den uppskattade workhopen Multiplera som hölls i oktober förra året.
Multiplera är ett kollektivt konstverk som deltagarna skapar tillsammans. Deltagarna får prova på en konstnärlig process från skiss till skulptur och får arbeta med lera. Varje deltagare skapar sin egen figur och placerar ut den tillsammans med andras och under säsongen växer verket fram till en lekfull armé som befolkar Bergdala gård och Kivik Art Centre.
(Multiplera – att kollektivt skapa en skulptur bestående av flera beståndsdelar i lera).

Multiplera ingår i arrangemanget Glada Barn på Kivik.

Pedagogerna

Onsdagarnas workshops leds av Camilla Backman, Clara Norell och Charlotte Elm Ravn, alla med mångårig erfarenhet av konstpedagogiskt arbete och hållbarhetstänkande. Camilla Backman och Clara Norell arbetade med Kivik Art Centre redan förra säsongen, Charlotte Elm Ravn har tidigare arbetat med Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn.

Camilla Backman

Utbildad bildkonstnär vid Goldsmiths College i London och har sedan examen 2001 arbetat
med och undervisat i konst i en rad olika former.
Camilla har stor vana vid att arbeta med barn och ungdomar i pedagogiska, kreativa och skapande
sammanhang. Under flera år var Camilla ansvarig för Kulturgarantins konstdel i Simrishamns kommun och har också varit lärare och handledare på Österlenskolan för Konst och Design.
Hon arbetar vid sidan av sitt konstnärskap som byggnadsarbetare och
hanterar alla slags verktyg och olika material utan problem.

Clara Norell

Clara Norell

Clara Norell är utbildad byggnadsingenjör och har arbetat med stads- och samhällsplanering under lång tid, bl.a. som verksamhetschef för ISU Malmö, Institutet för hållbar stadsutveckling. Clara har fungerat som kreativ coach under formandet av Bygga Konst/Land Arc Kids under 2019 och bidragit med ett stort och relevant kontaktnät inom samhällsplanering, arkitektur och byggande. Clara ledde under 2019 arbetet med de klasser som arbetat inom innovationsprojektet InnoCarnival, samt ansvarat för planering och upplägg av Bygga Konsts deltagande i Malmöfestivalen.

Charlotte Elm Ravn

Charlotte Elm Ravn har en bakgrund inom både scenkonst och bildkonst samt är utbildad ateljerista vid Reggio Emilia Institutet i Stockholm. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta med konstnärliga uttryck tillsammans med barn inom förskola, skola och i olika workshops. I höstas arbetade hon med Simrishamns kommuns åk 4 i Kulturskolans regi, med utgångspunkt i ett besök på just Kivik Art Centre. Charlotte har även en egen konstnärlig praktik och är sedan 2019 medlem i ÖSKG.

MuralCentrelen/Björn Carnemalm och Ingrid Sandsborg

Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm

Ingrid Sandsborg och Björn Carnemalm bildar tillsammans MuralCentralen, en förening för pedagogiskt arbete i större format. Båda är konstnärer, Björn utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Ingrid på Byam Shaw School of Art, (numera C.S.M), London, båda har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete. De arbetar med kollektiva projekt, workshops av olika slag och alla sorters pedagogiska konstprojekt, alltid med delaktighet som en röd tråd.
På Kivik Art Centre har Ingrid och Björn under 2019 arbetat med specialworkshops under våren och med Bästa Biennalen i november.

Susan Bolgar

Intresserad?

Kontakta projektkoordinator Susan Bolgar, info@kivikart.se, tel. 0731-84 02 00.

Läs reportage i Ystads Allehanda (PDF) när en fritidsskola kom på besök 2019

Ladda ner slutrapporten om Bygga Konst/Land Arc Kids 2019 >>

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/land-arc-kids/