Årsmöte Kivik Arts Vänner 2024

Kivik Arts Vänner håller årsmöte söndagen den 28 april kl 14.00-17.00 på Svabesholms Kungsgård.
Kallelse med handlingar publiceras senast 3 veckor före årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

På återseende! Chris Marschall, ordförande

Rulla till toppen