Tillbaka till Bygga Konst / Land Arc Kids

Investera i framtiden

Bygga Konst/Land Arc Kids är Kivik Art Centres barn- och ungdomsverksamhet som startade 2019.

Bygga Konst/Land Arc Kids på Kivik Art Centre är en unik barn- och ungdomsverksamhet. Den ger deltagarna kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och samhällsbyggande, allt präglat av hållbarhet och demokratiska processer.

Praktiskt utforskar vi hur form och struktur samspelar både med naturen och med en urban miljö. Tänk Minecraft, fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar. Det ger barn och unga en ingång till visuellt och strategiskt tänkande, samtidigt som den konkreta, praktiska sidan – murande, spikande och byggande – ger en koppling till hantverk och kreativt skapande.

Vi arbetar med utvalda mål och delmål inom Agenda 2030 och Barnkonventionen genom hela processen.

Därför ska ditt företag vara med!

Vid sidan av klimatet är barn och ungas utveckling allas vårt ansvar att investera i. Näringslivet kan här spela en central roll. Ett samarbete ger företaget en unik möjlighet att kommunicera med morgondagens arkitekter, ingenjörer och ledare och lyfta de samhällsutmaningar ni arbetar med.

Ni möjliggör för barn och unga att utveckla ett kreativt tänkande med hållbarhet i fokus. En annorlunda värld kräver annorlunda utbildning. Kivik Art Centre erbjuder just detta – att på en av Skånes vackraste platser, långt bort från vanlig katederundervisning, väcka nyfikenhet och skapa innovativa lösningar.

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Det blir då nödvändigt att i ännu högre grad beakta barns och ungas rättigheter i samhällsplanering och byggprocessen. Bygga Konst/Land Arc Kids erbjuder verktyg och metoder för att barn och unga själva ska reflektera över hur vi skapar trygga, trivsamma och hälsosamma uppväxtmiljöer för dem.

Så här går det till

Ett stöd till Bygga Konst/Land Arc Kids visar att ditt företag ligger i framkant när det gäller hållbarhetssatsningar, samhällsengagemang och investeringar i framtidens potentiella medarbetare.

Kivik Art Centre erbjuder:

• Hel- eller halvdagar för skolklasser efter bokning
• Skräddarsydda aktiviteter för barn och unga efter överenskommelse
• Samarbete inom ramen för Skapande Skola
• Öppna workshops under sommaren
• Guidade visningar och workshops för företagets personal
• Professionella pedagoger med bred erfarenhet inom konst, arkitektur och samhällsbygge

Ditt företag bidrar med:

• Ett klassbesök: 8 000kr
• Fem klassbesök: 40 000kr
• Tio klassbesök: 75 000kr
• Bussresa för en klass till Kivik Art Centre: 4 500kr
• Bussresa för 10 klasser till Kivik Art Centre: 45 000kr
• Sponsra vår lokal: 100 000kr för ett helt år
• Skräddarsydd aktivitet efter överenskommelse: pris diskuteras

Det finns flera sätt att samarbeta med Kivik Art Centre. Kontakta oss gärna för samtal om personalaktiviteter eller andra samarbeten.

Avtal

Förutom att ditt företag ger ett stöd till barn och unga att utvecklas till kreativa och ansvarstagande vuxna, kommer företaget att medverka med logotype på allt tryckt material, samt på vår webbplats.
Företaget kan fritt kommunicera sitt samarbete med Kivik Art Centre i egen marknadsföring.
Separata avtal skrivs med varje företag.

Kontakt och information

Ladda ner informationsblad (pdf)

Susan Bolgar
Projektkoordinator
Kivik Art Centre
0731-84 02 00
info@kivikart.se

Clara Norell
Kreativ Coach/byggnadsingenjör
Kivik Art Centre
0735-46 48 18
clara.norell@kivikart.se

j

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/land-arc-kids/investera-i-framtiden/