Tillbaka till Bygga Konst / Land Arc Kids

Bakgrunden till Bygga Konst/Land Arc Kids

Vi är alla en del av det offentliga rummet. Vår närmiljö påverkar oss och avgör om vi trivs, om vi tycker om ”vår” plats eller inte. Att förstå, och kunna tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att orientera sig för alla människor – även för barn och unga. Bygga Konst/Land Arc Kids på Kivik Art Centre är en unik barn- och ungdomsverksamhet. Den ger deltagarna kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och samhällsbyggande, allt präglat av hållbarhet och demokratiska processer.

Praktiskt utforskar vi hur form och struktur samspelar både med naturen och med en urban miljö. Tänk Minecraft, fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar. Det ger barn och unga en ingång till visuellt och strategiskt tänkande, samtidigt som den konkreta, praktiska sidan – murande, spikande och byggande – ger en koppling till hantverk och kreativt skapande.

Vi arbetar med utvalda mål och delmål inom Agenda 2030 och Barnkonventionen.

Susan Bolgar

Vill du veta mer?

Kontakta projektkoordinator Susan Bolgar, info@kivikart.se, tel. 0731-84 02 00.

Läs reportage i Ystads Allehanda (PDF) när en fritidsskola kom på besök 2019

Ladda ner slutrapporten om Bygga Konst/Land Arc Kids 2020 >>

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/land-arc-kids/bakgrunden-till-bygga-konst-land-arc-kids/