Bygga Konst / Land Arc Kids

Barn- och ungdomsverksamhet på Kivik Art Centre

Ladda ner slutrapporten om Bygga Konst/Land Arc Kids >>

Vi är alla en del av det offentliga rummet. Vår närmiljö påverkar oss och avgör om vi trivs, om vi tycker om ”vår” plats eller inte. Att förstå, och kunna tolka, sin visuella omgivning är idag en viktig faktor för att orientera sig för alla människor – även för barn och unga. Programmet Bygga Konst/ Land Arc Kids på Kivik Art Centre ger barn och unga kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande, och hur dessa områden relaterar till varandra.

I råa, inspirerande lokaler, med närhet till en unik natur och med Kivik Art Centres skulpturer/strukturer som inspiration, finns utrymme för barn och unga att arbeta både inomhus och utomhus. Tänk Minecraft, fast i den verkliga världen med verkliga byggmaterial och omgivningar. Här får deltagarna en ingång till visuellt och strategiskt tänkande tillsammans med konkret murande, spikande och byggande. Hjärna, öga, hand och hantverk.

Bygga Konst/Land Arc Kids ger barn och unga kunskaper om, och förståelse för, arkitektur, skulptur, natur och stadsbyggande, och hur dessa områden relaterar till varandra. Stort fokus kommer att läggas vid barnens påverkansmöjlighet liksom vid några av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Kivik Art Centre erbjuder:

  • Samarbete inom ramen för Skapande Skola
  • Öppna workshops under sommaren
  • Hel- eller halvdagar för skolklasser efter bokning
  • Guidade visningar för lärare och annan pedagogisk personal inför elevbesök/workshops
  • Skräddarsydda aktiviteter efter överenskommelse
  • Professionella pedagoger med bred erfarenhet inom konst, arkitektur och samhällsbygge
  • Under höstlovet ordnar vi under Bästa Biennalen workshops i kollektivt skapa lerskulptur.

Barn- och ungdomsprogrammet
Bygga Konst/ Land Arc Kids

Bygga Konst/Land Arc Kids är en ny och unik satsning. 2019 års aktiviteter kommer att ses som en pilot för kommande verksamhet. Vi välkomnar därför alla synpunkter från elever, lärare, rektorer och övrig pedagogisk personal som vill hjälpa oss att utveckla och vässa vår verksamhet.

Målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern, d.v.s. ca 6 – 18 år, och verksamheten är tänkt att delas in i tre åldersgrupper: 6-10 år, 11-14 år och 15-18 år.
Bygga Konst/Land Arc Kids välkomnar deltagare från hela Skåne.

Tidplan

De första offentliga aktiviteten kommer att äga rum under Kivik Art Centres ordinarie säsong 23 juni – 1 september. Vi kommer då att erbjuda öppna workshops liksom förbokade aktiviteter.

Till höstterminen kommer ordinarie aktiviteter för skolorna att erbjudas. På Bergdala Gård finns lämpliga lokaler att arbeta i, vilket ger möjlighet till kreativt skapande både ute och inne under hela året.

Samarbetspartners

För att Bygga Konst/Land Arc Kids ska nå så många barn och unga som möjligt kommer vi att initiera breda samarbeten bland annat Kulturpedagogiska Enheten, Simrishamns kommun.

Kostnader

Genom generösa stöd från Region Skåne och Statens kulturråd kan Kivik Art Centre erbjuda kostnadsfri undervisning under 2019. Resor och måltider för barnen bekostas av respektive besökande organisation.

Intresserad?

Kontakta projektkoordinator Susan Bolgar, info@kivikart.se, tel. 0731-84 02 00.

Läs reportage i Ystads Allehanda (PDF) när en fritidsskola kom på besök

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/land-arc-kids/