2011 – Kim Hedås

Illusion

Kompositören Kim Hedås skapade ljudinstallationen Illusion till arkitekten Petra Gipps Refugium.

Kim Hedås´s Illusion är en musikinstallation, där sex högtalare skapar ett rörligt och föränderligt rum tillsammans med Petra Gipps Refugium. Musiken rör sig mellan verkligt och overkligt, yttre och inre, nära och långt borta. Perspektiven skiftar och kontrasterande ljudvärldar vävs ihop till en stor, flerstämmig struktur. De naturliga ljuden på platsen får genom musikens skuggningar och skiftningar en svävande form som gradvis förändrar lyssnandet. Kim Hedås (f. 1965) är tonsättare, utbildad i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Perception, från Land Arc 2011

Hennes musik har spelats av bl a Sveriges Radios Symfoniorkester, GöteborgsSymfonikerna, Kroumata, VOX, DalaSinfoniettan och GöteborgsOperan.

Land Arc

Unga arkitekter från Lund, Köpenhamn och Trondheim arbetade några intensiva dagar i workshopen Land Arc med konstruktiva ingrepp i naturen och kommentarer till det som redan finns på plats.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

Den Femte Sommaren på Kivik Art Centre präglades av arbetet med detaljplanen och en nödvändig avvaktan. När vi välkomnade till öppningen den 19 juni betecknade vi det som ”ett visionärt mellanår, ett år för eftertanke och vägval”. Arbetet med Simrishamns kommun för en detaljplan är även framöver av högsta prioritet, eftersom vi vet att den kan ge oss bättre förutsättningar, liksom större frihet i framtiden.

Arkitektstudenter arbetar med den arkitektoniska skulpturen ‘Kokongen’ under Land Arc 2011.

Rättsprocessen med enda grannen Ulf Lundell, som började som ett spektakel, har utvecklats till en absurd historia, och den utdragna processen har skadat oss mera djupgående än vi först kunde ana. Ett tjugotal mycket välmeriterade konstnärer och arkitekter skrev i maj under på ett upprop som stöd får vår verksamhet: ”Om utslaget även i högsta rättsliga instans skulle bli sådant att konstverket inte kan stå kvar, skulle vi se det som ett allvarligt övergrepp mot den konstnärliga friheten och ett mycket allvarligt prejudikat som kan omintetgöra liknande kulturella ambitioner i framtiden”.

Det var självklart med bestörtning vi fick ta del av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ta upp saken till förnyad prövning. Man tvår sina händer och hänvisar till Kammarrättens beslut, som vi vet inte är grundat på tillräcklig fakta om Kivik Art Centre. Detta blir därmed sista ordet i den segdragna och ibland patetiska processen. Ingen vann, alla bara förlorade.

Rättsprocessen har skadat oss, inte minst vårt renommé och vår tillit hos potentiella sponsorer. Nu gäller det att fortsätta med kraft och hävda vår ambition att kombinera konstformen arkitektur med annan konst och visa att vi har för avsikt att förverkliga de mål som vi satt upp för Kivik Art Centre.

Kivik Art Centre ska fortsätta vara en kreativ plats för gränslandet mellan olika discipliner och uttryck, en frizon där den verkliga energin kan genereras. Till nästa sommar räknar vi med andra nyskapande ingrepp och experiment som kan ge ny näring åt vår fantasi och vår omutliga dröm för framtiden.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-art-11/