2010 – Petra Gipp & Runa Islam

Petra Gipp & Runa Islam

För 2010 års utställning har Kivik Art Centre arbetat intensivt med att förverkliga ett samarbete mellan arkitekten Petra Gipp och filmkonstnären Runa Islam.

I denna den fjärde utställningen, som öppnade vid Lilla Stenshuvud till midsommar, presenteras för första gången en svensk deltagare. Petra Gipp är verksam i Stockholm och har blivit mycket uppmärksammad för sitt rena och skenbart enkla formspråk, för sin utsökta materialkänsla och sitt balanserade, närmast skulpturala uttryck.

För Kivik Art ´10 har Petra Gipp skapat ett rum i massivträ och betong, som man plötsligt upptäcker i skogen, och som visar sig innehålla en film. Ett slags ”walk-in-cinema” med plats för några få, där den korta filmen visas i loop.

Filmen är skapad av Runa Islam, brittisk konstnär med världen som arbetsfält och internationellt uppmärksammad för filmer med ett globalt perspektiv. Ursprungligen från Bangladesh rör hon sig fritt mellan världsdelarna, men söker i sina arbeten alltid en förankring, som i Kivik, för den plats hon valt.

Vår ambition är att Petra Gipps skulpturala arkitektur och Runa Islams film ska samverka till en symbios, en konstupplevelse i naturen, i den anda som Kivik Art Centre från starten velat skapa kontraster och möten. Men att rummet i skogen även ska fungera som ett slags tillflyktsort, en plats för kontemplation och eftertanke.

Kivik Art 2020 i konststall

I ett av stallarna på gården visades under 2010 Kivik Art 2020.
Nitton studenter från kursen Arkitektur och Landskap vid Lunds Universitet har var och en studerat förutsättningarna för Kivik Art Centre och sedan, utan tanke på politik eller pengar, visualiserat sin vision för framtiden. Lokal förankring, hållbarhet och uppdaterade miljöaspekter har varit den kritiska massan i projektets plattform.

Det är viktigt att påpeka att detta visserligen är visioner – ibland utopiska – men att samtliga är hälsosam stimulans för vår fantasin och våra drömmar om vad Kivik Art Centre en dag kan bli.

Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen

Kivik Art Centres överklagan av Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen kan ni läsa i denna Acrobat PDF >>

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/kivik-art-10/