Ändamål

Intresseföreningen Kivik Art, som bildades 2005, har enligt stadgarna följande ändamål:

”Föreningen skall verka för etableringen och utvecklingen av ett konst/kulturcenter av hög internationell klass i Kivikstrakten. Föreningen skall erbjuda kreativa mötesplatser för en publik som är intresserad av konst, natur och historia i vid bemärkelse. Föreningen skall vidare, på olika sätt, marknadsföra, sprida kunskap om och understödja den verksamhet som kommer att bedrivas inom centret. Föreningens medlemmar skall verka som ambassadörer och sprida positiv information om verksamheten”.

Varje sommar när vi är i Sverige är ett besök på Kivik Art ett måste. Alla andra utställningar kan vi hoppa över, men inte Kivik Art, dit måste vi.
Svensk/kanadensisk besökare

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/intresseforeningen/