Examensarbete om Kivik Art Centre

Arkitektur som instrument i landskap är titeln på det examensarbete som Catrin Frid la fram på Lunds Tekniska Högskola, våren 2020. Handledare har Per-Johan Dahl varit och examinator var Tomas Tägil.

Ladda ner hela examensarbetet och ta del av hennes intressanta analyser och tankar!

Sammanfattning

Mitt examensarbete har varit en utforskande process i hur arkitektur förhåller sig till landskap och natur. Arbetet har resulterat i ett exempel på hur mitt förhållningssätt skulle kunna anpassa sig och landa på en plats med vissa givna förutsättningar. Exemplet tar form i ett galleri och café vars arkitektur följer och ställer ut platsens subtila förändringar och övergångar i landskap och natur.

Examensarbetet utspelar sig på Bergdala, också kallat Lilla Stenshuvud, ett vackert jordbruks- och naturlandskap strax söder om Kivik. Verksamheterna Bergdala Jordbruk AB, en mindre jordbruksverksamhet, och Kivik Art Centre, en kulturverksamhet med fokus på gränssnittet arkitektur – natur – konst, samexisterar här och har under flera års tid skapat en unik plats för natur och arkitekturupplevelser. Platsen är intressant med en atmosfär som tillåter ett utforskande angreppssätt för arkitektur i känslig natur- och jordbruksmiljö.

Genom arbetets gång har jag hela tiden velat väva samman de båda verksamheterna på platsen. För att samarbetet ska fortsätta utvecklas måste båda parters intressen tas till vara på. En del av min process har varit att försöka spegla jordbruksnaturen genom arkitekturen och på så sätt synliggöra platsens värden.

Catrin Frid

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/examensarbete-om-kivik-art-centre/