Årsmötet och namnbytet klart

Till alla medlemmar i Kivik Arts Vänner

Hej, hoppas allt väl med er alla!
Som ni redan vet har vi ju ej kunnat arrangera ett fysiskt årsmöte i år.
Enligt tidigare instruktioner har ni kunnat läsa alla till årsmötet hörande dokument som varit och fortfarande är publicerade på vår hemsida. Lösenord för hemsidan är… (kontakta oss om ni inte det).
Styrelsen har ej mottagit några synpunkter, frågor eller motioner avseende punkter att behandla på årsmötet från er medlemmar.
Styrelsen har därmed fattat beslut i respektive årsmötespunkt och skrivit bifogat årsmötesprotokoll.
Styrelsen finner det ej motiverat och rätt att efter denna procedur inhämta eventuella synpunkter som uppkommer då protokollet skickats ut.
Styrelsen tackar valberedning och revisorer för utfört arbete samt alla er medlemmar som på detta sätt deltagit i årsmöte 2021.
Nu ser vi fram emot ytterligare en lyckad säsong med nya verk på markerna kring Bergdala gård.

Styrelsen/avgående ordf. Göran Ek

Läs årsmöteshandlingar inkl protokollet >>

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/arsmotet-och-namnbytet-klart/