Crowdfunding för Viottis ‘Bibliotheca’

Kivik Art Centre presenterar stolt nästa års konstnär – Ulla Viotti! Hennes verk ”Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek” är en cirkelformad konstruktion i vars inre bokhyllor i tegel reser sig. I bokryggarnas tegel finns namnen på skånska författare inbränt.

Vill du vara med och bygga ännu ett verk på Kivik Art Centre? För Ulla Viottis verk ”Bibliotheca” finns följande alternativ:

  • 1 tegelsten – 100 kr/st.
  • 1 tegelbok – 500 kr/st.

Permalänk till denna artikel: https://www.kivikart.se/aktuellt-om-crowdfunding-for-bibliotheca/