Kontakt
Stiftelsen Kivik Art Centre

Styrelse

Leif Malmströmer (ordförande)
Gunnar Ericson
Eva Maria Persson
Bengt Eriksson
Christian Zätterström
Johanna Enhörning
Susan Bolgar

Projektledare och curator

Sune Nordgren

Projektkoordinator

Eva Fristedt

Telefon och e-post

0733- 900 182

Postadress: Kivik Art Centre
Mellby 573
277 35 Kivik

Standing Matter, Antony Gormley
Från Kivik Art 08.

© Kivik Art Centre