Kontakt
Stiftelsen Kivik Art Centre

Styrelse

Leif Malmströmer (ordförande)
malmstromer@telia.com

Bengt Eriksson (vice ordförande)
berikon@bredband.net

Gunnar Ericson,
gunnar.ericson@gmail.com

Eva Maria Persson,
evamaria.persson@nacka.se

Johanna Enhörning,
johanna.enhörning@gmail.com

Susan Bolgar,
susan.bolgar@kulturstrategi.se

Projektledare och curator

Sune Nordgren, info@sunenordgren.com

Projektkoordinator

Eva Fristedt, info@kivikart.se

Telefon och e-post

0733- 900 182

Postadress: Kivik Art Centre
c/o Lilla Viks vägen 21
272 95 Simrishamn

Standing Matter, Antony Gormley
Från Kivik Art 08.

© Kivik Art Centre