Historia:
Kivik Art ‘11

Illusion

Kompositören Kim Hedås skapade ljudinstallationen Illusion till arkitekten Petra Gipps Refugium.

Kim Hedås´s Illusion är en musikinstallation, där sex högtalare skapar ett rörligt och föränderligt rum tillsammans med Petra Gipps Refugium. Musiken rör sig mellan verkligt och overkligt, yttre och inre, nära och långt borta. Perspektiven skiftar och kontrasterande ljudvärldar vävs ihop till en stor, flerstämmig struktur. De naturliga ljuden på platsen får genom musikens skuggningar och skiftningar en svävande form som gradvis förändrar lyssnandet. Kim Hedås (f. 1965) är tonsättare, utbildad i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Hennes musik har spelats av bl a Sveriges Radios Symfoniorkester, GöteborgsSymfonikerna, Kroumata, VOX, DalaSinfoniettan och GöteborgsOperan.

Land Arc

Unga arkitekter från Lund, Köpenhamn och Trondheim arbetade några intensiva dagar i workshopen Land Arc med konstruktiva ingrepp i naturen och kommentarer till det som redan finns på plats.

Högsta förvaltnings-domstolens beslut

Den Femte Sommaren på Kivik Art Centre präglades av arbetet med detaljplanen och en nödvändig avvaktan. När vi välkomnade till öppningen den 19 juni betecknade vi det som ”ett visionärt mellanår, ett år för eftertanke och vägval”. Arbetet med Simrishamns kommun för en detaljplan är även framöver av högsta prioritet, eftersom vi vet att den kan ge oss bättre förutsättningar, liksom större frihet i framtiden.

Rättsprocessen med enda grannen Ulf Lundell, som började som ett spektakel, har utvecklats till en absurd historia, och den utdragna processen har skadat oss mera djupgående än vi först kunde ana. Ett tjugotal mycket välmeriterade konstnärer och arkitekter skrev i maj under på ett upprop som stöd får vår verksamhet: ”Om utslaget även i högsta rättsliga instans skulle bli sådant att konstverket inte kan stå kvar, skulle vi se det som ett allvarligt övergrepp mot den konstnärliga friheten och ett mycket allvarligt prejudikat som kan omintetgöra liknande kulturella ambitioner i framtiden”.

Det var självklart med bestörtning vi fick ta del av Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte ta upp saken till förnyad prövning. Man tvår sina händer och hänvisar till Kammarrättens beslut, som vi vet inte är grundat på tillräcklig fakta om Kivik Art Centre. Detta blir därmed sista ordet i den segdragna och ibland patetiska processen. Ingen vann, alla bara förlorade.

Rättsprocessen har skadat oss, inte minst vårt renommé och vår tillit hos potentiella sponsorer. Nu gäller det att fortsätta med kraft och hävda vår ambition att kombinera konstformen arkitektur med annan konst och visa att vi har för avsikt att förverkliga de mål som vi satt upp för Kivik Art Centre.

Kivik Art Centre ska fortsätta vara en kreativ plats för gränslandet mellan olika discipliner och uttryck, en frizon där den verkliga energin kan genereras. Till nästa sommar räknar vi med andra nyskapande ingrepp och experiment som kan ge ny näring åt vår fantasi och vår omutliga dröm för framtiden.

Refugium, Petra Gipp 2010

Perception, from Land Arc 2011

Arkitektstudenter arbtetar med den arkitektoniska skulpturen Kokongen, from Land Arc 2011

Refugium på Kivik Art Centre fick Skånes arkitekturpris 2011

Priset delas lika mellan byggherre och arkitekt.
Byggherre: Kivik Art Centre
Arkitekt: Petra Gipp (mer information på www.gipparkitektur.se)

Refugium av Petra Gipp, 2010. Se tv-reportage >>

Juryns motivering Refugium på Kivik Art Centre:

"Paviljongen och anläggningen i sin helhet har med små åthävor i hög grad berikat regionens natur- och kulturvärden och bidragit till att människor ges tillträde till en av Skånes mest natursköna platser. Paviljongens exteriör understryker känslan av närvaro genom form, ljus och ljud.

Besökarna nalkas platsen utmed backlandskapets och alléernas dramaturgi. Genom entréplaceringen över gårdstunet, skapas kontakt med lands-bygdens hjärta, lantbruket.

Väl ute på vandringen, öppnas möjligheter för tolkningar av konst, arkitektur och natur. Det krävs varken naturskolning eller inblickar i kulturen för att få stor behållning, under alla tider på året.

Betraktarens blickar leds mot enastående utblickar över Hanöbukten. Frågor väcks om dynamiken i landskapet och i växtligheten, de strama och statiska installationerna utgör både lugn kontrast och provokation. Robustheten i platsen ger stora improvisationsmöjligheter och bjuder in till tillfälliga installationer och möten."

Läs fler artiklar om Refugium under Mediabevakning >>
Mer om Region Skåne >>.

Refugium

Upprop

Med anledning av den rättsliga process som pågår ang huruvida om Gormley & Chipperfields skulptur är bygglovspliktig, så har en lång rad konstnärer och arkitekter gjort ett upprop. Bl a Charlotte Gyllenhammar, Gert Wingårdh och Lars Tunbjörk skriver att de ser " det som ett allvarligt övergrepp mot den konstnärliga friheten och ett mycket allvarligt prejudikat som kan omintetgöra liknande kulturella ambitioner i framtiden".

Läs hela uppropet >>© Kivik Art Centre