Historia:
Kivik Art ‘09

Det som förväntades bli ett ”mellan-år” av ekonomiska skäl blir nu istället ännu ett spännande år av konstnärliga skäl och Kivik Art Centre fortsätter med flaggan i topp. Förutom det som står kvar från de tidigare två somrarna av Snøhetta/Sandberg och Gormley/Chipperfield, Har det tillkommit tre nya verk. Skulpturer av en brittiska konstnärer och visionär arkitektur från Finland på 70-talet.

Efter besök i Kivik har Julian Opie fastnat för den svarta, skånska diabasen och vill göra en serie skulpturer som kommer att söka upp sin perfekta plats. Skulpturerna består av balanserande block av vackert polerad sten som graverats med en dansös som också balanserar sin kropp I olika positioner.
Julian Opie är född 1958 och bor i London. Han arbetar i de mest skiftande uttryck och material, gärna den allra senaste tekniken. Han har utvecklat ett alldeles eget språk som baserats på den reducerade formen som annars utmärker reklam och populärkultur. Samtidigt med Kivik arrangerar Kristianstads Konsthall en utställning med Julian Opies verk.

Den finske arkitekten Matti Suuronen (f. 1933) blev berömd för sitt rymdskeppsliknande plasthus Futuro. Men han vill också göra en ”folkstuga” i det för tiden nya byggmaterialet och skapade Venturo, ett demonterbart och lättransporterat hus i glasfiber. Dessvärre kom den globala Oljekrisen 1972 emellan och endast 19 hus blev producerade. Tre hamnade i Sverige som bensinstationer åt svenska BP – ett finns kvar intakt. Det är nu renoverat, till sin forna glans och visas under Kivik Art ’09 som årets arkitektoniska tillskott.

Sedan en tid arbetar vi med den brittiska konstnären Runa Islam för ett större projekt och vi räknar med att det ska kunna uppoföras till Kivik Art ´10.

Runa Islam arbetar främst med film och video, men för Kivik Art Centre vill hon göra en skulptur som utgår från en lätt och skör struktur, likt ett korthus. Luftig och svävande ska den bli ett mera naturnära tillägg och skapa kontrast till den tunga betongarkitektur som hittills präglat installationerna på Bergdala.   
Runa Islam är född 1970 I Dhaka, Bangladesh. Bor i London men är engagerad i projekt över hela världen. Runa räknas till de intressantaste konstnärerna i sin generation och har blivit inbjuden till biennalerna i bl.a. Venedig, Istanbul och Göteborg.

Överklagan till Länsrätten

Media har rapporterat om en tvist som uppstått mellan Ulf Lundell och Simrishamns kommun angående Chipperfield/Gormleys A sculpture for subjectiv experience of architecture.

Ulf Lundell har till Länsstyrelsen hävdat att konstruktionen är en byggnad och överklagat Simrishamns beslut att klassa det som konst och därmed befriat från bygglov. Länsstyrelsen gav honom rätt, varför Myndighetsnämnden i Simrishamn beslutade överklaga till Länsrätten i Skåne län.
Frågan har stor principiell betydelse. Därför beslöt även Stiftelsen Kivik Art Centre att i egen skrivelse yrka på att Länsstyrelsens beslut i frågan skall undanröjas och Simrishamns kommun beslut fastställas.

Läs KAC överklagande här >> (PDF, 194 kB)

KAC ´09 Julian Opie Dancing in Kivik. Foto:Gerry Johansson

Film av Ulf Gertz

Matti Suuronens Venturo. Foto:Gerry Johansson

Region Skånes särskilda kulturutmärkelse

Kulturutmärkelsen går 2009 till Stiftelsen Kivik Art Centre. Ordförande i stiftelsens styrelse Per Belfrage tog emot kulturutmärkelsen – statyetten Vanilla Honorabilis av konstnären Nilsmagnus Sköld – vid prisutdelning på Palladium i Malmö onsdag 4 november..

Motiveringen lyder:
"Region Skåne vill med 2009 års särskilda kulturutmärkelse uppmärksamma ett framväxande konstcentrum, där innovativa utställningar på ett raffinerat sätt samspelar med skön skånsk natur. Skulpturer, design och arkitektoniska installationer i det fria ger ordet kulturlandskap en ny, spännande innebörd.

Stiftelsen Kivik Art Centre stärker konstens ställning och ger Österlen en kulturattraktion av internationell dignitet"

Läs mer på Kultur Skånes hemsida>>© Kivik Art Centre