Nu öppnar crowdfounding-kampanjen för ”Bibliotheca”

Ulla Viottis blivande “Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek”. Datorillustration/rendering av Mellanrum.

 

Kivik Art Centre presenterar stolt nästa års konstnär – Ulla Viotti!
Ulla Viotti är en av Sveriges mest erkända tegelskulptörer. Hon har ägnat hela sitt konstnärskap åt teglet och väckt uppmärksamhet världen över. (www.viotti.se)

Under våren 2018 bjöd Kivik Art Centre in Ulla Viotti att uppföra ett verk 2019. Samma vecka som Ulla tackade ja och visade sin första idéskiss, tilldelades hon Simrishamns kommuns kulturpris! Som vanligt ligger Kivik Art Centre rätt i tiden.

För Kivik Art Centre planerar Ulla att uppföra verket ”Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek” – en cirkelformad konstruktion, 6 m i diameter och 2,40 m hög. Verket byggs i hårdbränt tegel som då får en svart färg. I muren finns en smal öppning genom vilken man kommer in i ”biblioteket”. Där inne kommer bokhyllor i tegel att resa sig, fyllda med drygt 2 000 böcker. I bokryggarnas tegel finns namnen på skånska författare inbränt. Associationen går till ett arkeologiskt fynd, en utgrävning från länge sedan glömda tider, som nu sett dagens ljus igen – det hemliga biblioteket.

– Konstruktioner av liknande karaktär, cirkelformade tegelverk med arkaisk karaktär, har blivit något av mitt signum, säger Ulla Viotti. Alla har det gemensamt att de har ett hemlighetsfullt drag, något som ger en poetisk dimension till verket.
Jag tycker också att det är roligt att få göra det första verket i tegel på Kivik Art Centre, fortsätter hon. Det kan ge en ny, mer organisk dimension till platsen.

Ulla Viottis första skiss till “Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek”.

Nu öppnar crowdfounding-kampanjen för ”Bibliotheca”

Liksom tidigare år kommer finansieringen av det nya verket att bygga på en kombination av sponsring, stöd från stiftelser och fonder och på entusiasmen hos en framtida publik.

Vill du vara med och bygga ännu ett verk på Kivik Art Centre?
För Ulla Viottis verk ”Bibliotheca” finns följande alternativ:

  • 1 tegelsten – 100 kr/st. (Verket består av ca 7 000 tegelstenar totalt)
  • 1 tegelbok – 500 kr/st. (Verket består av ca 2 000 tegelböcker totalt)

Verkets totala kostnad beräknas till ca 2,1 mkr.

Det är fritt att köpa hur många böcker eller stenar man vill, och det går bra att kombinera stenarna och böckerna till en passande summa.

Pengarna sätts in på
bankgiro 5954–8289 eller
Swish 123 073 8476
Glöm inte att skriva Ulla Viotti på inbetalningen!
Och ange ditt namn och kontaktuppgifter, tack.

Alla som köper stenar eller böcker får sitt namn inskrivet på en särskild lista på vår hemsida, och till invigningen kommer alla namn att tryckas på en skylt intill verket.

Nu börjar sommaren 2019!

Petersen Tegl A/S har ett långvarigt samarbete med Ulla Viotti och är huvudsponsor av ‘Bibliotheca’.

Permalänk till denna artikel: http://www.kivikart.se/crowdfounding-till-viotti-bibliotheca/